GALLERI

Återblickar på events och festligheter på Ale Torg. Du kommer väl ihåg?

Familjedagar

Födelsedagskalas

Tänk på att hålla avstånd

Vi bedömer att med den öppna butiksplanering med separata entréer 
som Ale Torg har, så kan vi erbjuda god plats och möjlighet för er som 
besöker oss att kunna hålla avstånd.